Avís important

NOTA INFORMATIVA SOBRE L'ACTIVITAT ESCOLAR PER ALS DIES 21 I 22 DE DESEMBRE 2017

 

El proper dijous 21 de desembre es un dia inhàbil a efectes escolars, d'acord amb la normativa vigent relativa a la jornada electoral. Per tant, tots els centres educatius romandran tancats a efectes lectius i de quaqlsevol activitat extraescolar ordinària.

 

El divendres 22 de desembre, últim dia del trimestre, serà dia lectiu, d'acord amb el calendari establert per al curs 2017/2018

 

 

El próximo jueves 21 de diciembre serà dia no lectivo en Cataluña, es decir, que según normativa vigente relativa a la jornada electoral, los centros educativos estaran cerrados. 

 

El dia 22 de diciembre, ultimo dia lectivo de trimestre será un dia lectivo y la escuela estara abierta con normalidad.

Contador de visitas y estadísticas

Datàfon

Al centre comptem amb un datàfon perquè pugueu fer els pagaments de llibres i material que us falta amb més comoditat.

S’accepten targes de crèdit, dèbit i les targes de Barcelona Solidària de Serveis Socials.

WEB DEL CONSORCI

EDU365

FAMÍLIA I ESCOLA

BIBLIOTECA

LLEI D´EDUCACIÓ

CURRICULUM

FUNDACIÓ TRINIJOVE

XARXA D´ACCIÓ SOLIDÀRIA