AMPA

La nostra escola compta amb la participació i col·laboració de l´Associació de Pares i Mares.

 

És una Associació que parteix del principi que ells no són només espectadors del procés d´ensenyament-aprenentatge dels seus fills, sinó actors que comparteixen els mateixos objectius que l´equip docent: aconseguir un centre públic de qualitat.

 

L'AMPA té el seu representant que assisteix a totes les reunions del Consell Escolar del Centre, per tal de col·laborar i cooperar en les activitats educatives.

 

Una comissió de l'AMPA es reuneix periòdicament amb l´equip directiu per tal de fer propostes i coordinar accions conjuntes per desenvolupar activitats on l´AMPA hi té un paper clau.

 

L´Ampa de l'escola té horari d'atenció els dilluns i dimecres de 15:00 a 16'30.

 

 

 

 

 

Contador de visitas y estadísticas

Preinscripció

Tota l´informació sobre la preinscripció aquí.

Enllaç

WEB DEL CONSORCI

EDU365

FAMÍLIA I ESCOLA

BIBLIOTECA

LLEI D´EDUCACIÓ

CURRICULUM

FUNDACIÓ TRINIJOVE

XARXA D´ACCIÓ SOLIDÀRIA