On som?

La nostra adreça és:

 

Via Bàrcino 90, 08033, Barcelona.

Tlf. 93.269.55.25
Fax. 93.269.55.14
Mail: a8013305@xtec.cat

 

Contador de visitas y estadísticas

Datàfon

Al centre comptem amb un datàfon perquè pugueu fer els pagaments de llibres i material que us falta amb més comoditat.

S’accepten targes de crèdit, dèbit i les targes de Barcelona Solidària de Serveis Socials.

WEB DEL CONSORCI

EDU365

FAMÍLIA I ESCOLA

BIBLIOTECA

LLEI D´EDUCACIÓ

CURRICULUM

FUNDACIÓ TRINIJOVE

XARXA D´ACCIÓ SOLIDÀRIA