Organització del centre

Horari escolar i calendari del curs 2016-2017

L´horari d´educació infantil i primària és:

 

De 09:00 a 12:30

De 15:00 a 16:30

 

De 08:00 a 09:00 hi ha un servei d´acollida

De 12:30 a 15:00 hi ha un servei de menjador i monitoratge

Quota de material escolar

La família de cada alumne ha d´ingressar a principi de curs una quota de material. Amb aquest ingrés l´escola pot proveir-se de material escolar que permetrà oferir als alumnes un ventall d´activitats més divers i de més qualitat. És en concepte de:

 

Material d'aula: llapis, llapis de colors, retoladors, ceres, plastidecors, gomes, barres de pega, fulls, fotocòpies, clips, tisores, etc.

Material de plàstica: pintures, pinzells, cartolines, fulls de dibuix (Din-A3, Din-A4), plastilina, fang, cola, etc.


Material comunitari: per a educació física, informàtica, festes, decoracions...

Educació Infantil: 65 euros (per a tot el curs)

Educació Primària: 60 euros (per a tot el curs)

Sortides i activitats complementàries

L'escola organitza per a cada cicle, diferents sortides durant el curs: visites a museus, audicions, teatres, excursions, etc. Els alumnes de 6è fan colònies al mes de maig.

Aquestes activitats complementen la feina que fem a l'aula i per tant és important que els pares i mares siguin conscients que són necessàries per a l'educació dels seus fills i filles.

A principi de curs es lliura l'autorització general per a totes les sortides del curs. El pagament, si s'escau, es farà als tutors/es en les dates que es determinin.

Contador de visitas y estadísticas

Preinscripció

Tota l´informació sobre la preinscripció aquí.

Enllaç

WEB DEL CONSORCI

EDU365

FAMÍLIA I ESCOLA

BIBLIOTECA

LLEI D´EDUCACIÓ

CURRICULUM

FUNDACIÓ TRINIJOVE

XARXA D´ACCIÓ SOLIDÀRIA